top of page

Enkel - arm index

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vergroot de kans op een beroerte of een hartaanval.

Perifeer arterieel vaatlijden is het gevolg van een vernauwing van de (slag-)ader in de onderste ledematen. Aan de wanden van de aderen hoopt cholesterol zich op, wat de toevoer van zuurstofrijk bloed belemmert.

Vernauwing van de bloedvaten veroorzaakt verlaging van de enkel-arm-index. Deze constateert de aanwezigheid van PAV. Voortgang van de ziekte toont zich dus in de verandering van de enkel-arm-index.

Sinds kort beschikt Steunkousenadvies over een autmatische bloeddrukmeter om de enkel-arm-index binnen een paar minuten nauwkeurig te kunnen meten. Met de uitgebreide rapportage die u meekrijgt kunt u overleggen met uw huisarts of medisch specialist.

Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden. Ook hoeft u hiervoor geen verwijzing van uw huisarts of medische specialist te hebben.

bottom of page